Rivierkundige kwesties in
goede handen bij RiQuest

Foto: Te versterken Waaldijk tussen Tiel en Ophemert (januari 2018).

Dienstverlening

Strategische advisering en projectondersteuning

RiQuest is u van dienst door advisering en het uitvoeren van benodigde onderzoeken voor vraagstukken met betrekking tot rivierbeheer en waterbeheer in het algemeen. Dit betreft het beheer van de rivier (hoogwaterveiligheid, scheepvaart, natuur) of een specifiek uitvoeringprogramma of project. RiQuest ondersteunt u bij uw verkennende ontwerp- en optimalisatiestudie, MER-variantenstudie, Projectplan Waterwet, Waterwetvergunningsaanvraag, tijdelijke vergunning, toets- of opleververslag, beheerplan voor uw project binnen het hoogwaterbed van de rivier.

Dijkversterking Tiel-Waardenburg langs de Waal
Regioproces Deltaprogramma Rivieren: Maasvallei
Ondersteuning Consortium Grensmaas
Plan-MER Uitbreiding Haven Heijen
Programma Maaswerken
Riviermodellering Rhein, Mosel, Neckar en Main (Sieg, Nahe, Lippe)
Review en reproductie shape-bestanden WBI-2017
Ontwerpstudies voor retentiegebieden

Heeft u meer interesse in de diensten van RiQuest neem dan contact met ons op