Nieuws

We're quite the bloggers

Nieuws

16 februari 2018

Geen hoogwatergeul Varik-Heesselt

De stuurgroep Varik-Heesselt, met vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), heeft voorlopig gekozen voor dijkversterking zonder hoogwatergeul. Dit levert bij Tiel geen waterstandsdaling op. De kwestie heeft de gemoederen in de regio lang beziggehouden. De stuurgroep was dan ook niet anoniem. In 2017 heeft RiQuest in samenwerking met Sweco Nederland, AHA en GeoSpace, in opdracht van Waterschap Rivierenland, bijgedragen aan het MIRT-onderzoek Tiel-Waardenburg/Varik-Heesselt met gelijknamige MER-studie. In de loop van 2018 wordt de dijkversterking door deze partijen verder uitgewerkt.

1 januari 2018

RiQuest 5 jaar

De onderneming RiQuest viert haar vijfde verjaardag. Hebt u het feestje gemist? Wel, er was geen feestje. Dat komt nog, de geruchten gaan dat het in 2023 komt. Als de komende 5 jaren net zo snel gaan als de afgelopen 5 jaren, dan is het al bijna zo ver!

20 december 2017

Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal

In samenwerking met Antea Group, BVR Landschapsarchitechten en HKV lijn in water heeft RiQuest bijgedragen aan het MIRT-onderzoek Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal. Hieruit blijkt dat er voor de hoogwaterveiligheid van het Zuidelijk Maasdal (of Bovenmaas: traject Eijsden – Maastricht) nog de nodige uitdagingen liggen. Het onderzoek stelt een aantal maatregelen voor om het knelpunt Maastricht op te lossen.

9 november 2017

Mijlpaal hoogwaterveiligheid Grensmaas

Op 9 november 2017 is door Rijkswaterstaat, De Vlaamse Waterweg, Provincie Limburg, enkele Maasgemeenten en Consortium Grensmaas gevierd dat de mijlpaal hoogwaterveiligheid 2017 voor het Grensmaasproject gehaald is. Het projectgebied loopt van Bosscherveld tot Roosteren. De lopende werkzaamheden gaan echter nog tot 2024 door. In diverse opdrachten van Rijkswaterstaat Programma Maaswerken en Consortium Grensmaas heeft ook RiQuest haar steentje hieraan bijgedragen en blijft dit vooralsnog doen.