Over RiQuest

Wereldwijd, Europees en ook in Nederland blijven riviergebonden vraagstukken altijd actueel: terugkerende overstromingen, klimaatverandering met toenemende rivierafvoeren en hoogwaterstanden, toegenomen scheepvaarteisen op de rivieren, droogte, verstedelijking, belangenconflicten bij watergebruik, waterkwaliteit, natuurdoelstellingen en ecologische verbindingszones langs rivieren, het zijn allemaal thema’s die hoog op de maatschappelijke agenda staan en technisch, maatschappelijk en bestuurlijk complex zijn. RiQuest werkt voor overheden (Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen), ingenieursbureaus, projectontwikkelaars en delfstoffenwinners.

Dienstverlening

RiQuest kan u bij riviergerelateerde kwesties op diverse manieren van dienst zijn: strategische advisering voor rivierbeheer op korte en lange termijn, uitvoeren van ontwerpstudies, optimalisaties van ingrepen, bepalen van hydraulische effecten van ingrepen, rekening houdend met uiteenlopende ontwerpeisen zoals flora, fauna en scheepvaart, studies naar sedimentbeheer, morfologische ontwikkelingen in rivieren en ontwerpstudies naar beheersmaatregelen, studies naar bevaarbaarheid van rivieren: stuwbeheer, vaardiepten, stroomsnelheden, advisering m.b.t. maatregelen, advisering en ondersteuning bij vergunningsaanvragen voor riviergebonden activiteiten, ontwerpen van bodem- en oeververdedigingen, conceptuele bijdragen aan softwareontwikkelingsprojecten, organiseren van meetcampagnes en experimenteel onderzoek.

Eenmansbedrijf

RiQuest is een eenmansbedrijf van ir. Douwe Meijer. Met 26 jaar werkervaring in riviergerelateerde thema’s heeft Douwe als rivierkundig ingenieur substantiële bijdragen geleverd aan grote rivierkundige projecten in binnen- en buitenland, met als geografisch zwaartepunt Nederland, Vlaanderen en Duitsland. Meerdere ontwerpen van rivierkundige ingrepen, waaraan Douwe heeft bijgedragen zijn inmiddels in praktijk gerealiseerd of in uitvoering. Douwe werkt zelden alleen. Hij neemt graag deel in uw projectteam, of stelt een projectteam voor u samen. Hiervoor beschikt hij over een uitgebreid netwerk van specialisten uit andere vakgebieden.

 

Douwe heeft werkervaring in Zwitserland (1997-1999), Polen (2005); Maleisië (2006-2007); India (2008), Marokko (2009, 2010), Haïti (2011), Duitsland (1996-2017), Vlaanderen (2005-2018), Brazilië (2012-2013) en Nederland (1992-2018) en beheerst daarbij vijf talen op professioneel niveau. Daarnaast heeft Douwe vanuit Nederland ook bijgedragen aan projecten in andere landen.

Curriculum-Vitae

I am test text for Image with text shortcode.