Programma Maaswerken

Programma Maaswerken

Grootschalige rivierverruimingen van Borgharen tot Lith ten behoeve van de hoogwaterveiligheid, natuur, scheepvaart en delfstoffenwinning, detachering bij projectorganisatie, opdrachtgever: Rijkswaterstaat PPO (1999-2017)