Review en reproductie shape-bestanden WBI-2017

Review en reproductie shape-bestanden WBI-2017

Herziening van waterkeringenbestand Nederland en natte polygonen in het rivierengebied ter bepaling van strijklengten, actualisatie aan de hand programma’s Ruimte voor de Rivier en Maaswerken, bepaling potentiële overstromingscontouren, opdrachtgever Rijkswaterstaat WVL (2016)