Riviermodellering Rhein, Mosel, Neckar en Main (Sieg, Nahe, Lippe)

Riviermodellering Rhein, Mosel, Neckar en Main (Sieg, Nahe, Lippe)

Hydraulische 1D-modellering Rhein, Mosel, Neckar en Main (en de benedenloop van drie zijrivieren), tevens 2D-modellering Niederrhein (2006-2007), morfologische 1D-modellering Mittelrhein (2008-2009), integratie met Nederlands Rijntakkenmodel, resulterend in o.a. een geïntegreerd model voor waterstandvoorspellingen in Nederland en Duitsland ten behoeve van scheepvaart en hoogwatervoorspelling (1996-2009), actualisatie model Niederrhein, opdrachtgever Bundesanstalt für Gewässerkunde (2016-2017)