Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal

Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal

In samenwerking met Antea Group, BVR Landschapsarchitechten en HKV lijn in water heeft RiQuest bijgedragen aan het MIRT-onderzoek Ontwikkelvisie Zuidelijk Maasdal. Hieruit blijkt dat er voor de hoogwaterveiligheid van het Zuidelijk Maasdal (of Bovenmaas: traject Eijsden – Maastricht) nog de nodige uitdagingen liggen. Het onderzoek stelt een aantal maatregelen voor om het knelpunt Maastricht op te lossen.