Geen hoogwatergeul Varik-Heesselt

Geen hoogwatergeul Varik-Heesselt

De stuurgroep Varik-Heesselt, met vertegenwoordigers van provincie Gelderland, Waterschap Rivierenland, gemeente Neerijnen en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W), heeft voorlopig gekozen voor dijkversterking zonder hoogwatergeul. Dit levert bij Tiel geen waterstandsdaling op. De kwestie heeft de gemoederen in de regio lang beziggehouden. De stuurgroep was dan ook niet anoniem. In 2017 heeft RiQuest in samenwerking met Sweco Nederland, AHA en GeoSpace, in opdracht van Waterschap Rivierenland, bijgedragen aan het MIRT-onderzoek Tiel-Waardenburg/Varik-Heesselt met gelijknamige MER-studie. In de loop van 2018 wordt de dijkversterking door deze partijen verder uitgewerkt.