Bevaarbaarheid Overijsselse Vecht

Bevaarbaarheid Overijsselse Vecht

Onderzoek naar haalbaarheid en wenselijkheid van recreatievaart op de Overijsselse Vecht binnen het kader van de voorgenomen transitie naar een half-natuurlijke laaglandrivier, adviseur in projectteam, analyse naar morfologische ontwikkelingen in bodemhoogten, deelname als morfologisch expert in workshop, opdrachtgever: Provincie Overijssel (2015-2016)