Rivierkundige kwesties in goede handen bij RiQuest


Wereldwijd, Europees en ook in Nederland worden riviergebonden vraagstukken steeds actueler: terugkerende overstromingen, klimaatverandering met toenemende rivierafvoeren en hoogwaterstanden, toegenomen scheepvaarteisen op de rivieren, droogtes, verstedelijking, belangenconflicten bij watergebruik, vereiste waterkwaliteit, natuurdoelstellingen en ecologische verbindingszones langs rivieren. Het zijn allemaal thema’s die hoog op de maatschappelijke agenda staan en technisch, maatschappelijk en bestuurlijk complex zijn.
  • 3a740de9-d399-4ef3-c4ae-20cd4f4435a5
  • img-features8
  • slideshow-home3
  • slideshow-home2
  • slideshow-home1
  • slideshow-home8
  • slideshow-home6
  • slideshow-home4
image

Grensmaas (B)

... of Gemeenschappelijke Maas: ingreeplocatie Hochter Bampd (Vlaamse zijde): zomerdijk- en uiterwaardverlaging. Bij hoogwater kan de plas meestromen.

image

Grensmaas (B)

... of Gemeenschappelijke Maas: Schotse hooglanders (Vlaamse zijde).

image

Main (Frankfurt)

De Duitse en Nederlandse rivierbeheer- ders onderhouden een gezamenlijk riviermodel voor permanente water- standvoorspellingen voor de Rhein, Main, Neckar, Mosel en de Rijndelta (NL).

image

Maas / Waal

Bij St. Andries is de afstand tussen de Waal en de Maas minimaal en verbindt een sluis beide rivieren.